SIVON en Kennisnet onderzoeken gemeenschappelijk uitvoeren van DPIA’s voor publieke clouddiensten

Op 13 november 2019 maakt SIVON bekend dat ze samen met Kennisnet, de PO- en VO-raad en SURF de mogelijkheden om gezamelijk DPIA’s uit te voeren voor het inzetten van met name de “gratis” clouddiensten voor het onderwijs van Microsoft, Google en Apple wil gaan onderzoeken. De voorzitter van SIVON stelt: “Met de verkenning naar … Lees meer

SIDN Fonds steunt Veilig CloudVaardig!

Op 18 december maakte het SIDN Fonds bekend welke ingediende projecten zij gaat ondersteunen in het kader van de call “Je data de baas”. Ons voorstel Veilig CloudVaardig (VCV), een pionier-project waarin we een op Nextcloud en andere Open Source gebaseerde digitale leeromgeving voor scholen gaan opzetten volgens het Privacy by Design principe, is één … Lees meer

CEDO pleit voor alternatief digitaal leersysteem

VeiligCloudvaardig heeft het stokje overgedragen aan de Coalitie Eerlijk Digitaal Onderwijs. Zoals we hier al in de blog van 11 oktober 2021 hebben vermeld, is er een tijd geleden een groepje verontruste leerkrachten, ouders en ICT-ers actief geworden met hetzelfde gedachtegoed wat betreft de digitalisering van het onderwijs als VeiligCloudVaardig. Ik heb hier de afgelopen … Lees meer

Tweede Kamer nu ook bezorgd over het voldoen van digitale leermiddelen aan de GDPR

De tekst van de motie luidt: MOTIE VAN HET LID WIERSMAVoorgesteld 16 juni 2020De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende dat scholen zelf een afweging mogen maken met welke partijen zij in zee gaan als het gaat om digitale leermiddelen en zij hiervoor logischerwijs veelal kiezen voor “gratis” producten; constaterende dat er momenteel strenge Europese regels gelden die … Lees meer

Eindelijk duidelijkheid: Google-cloud is niet geschikt voor het onderwijs, maar desondanks gedoogbeleid!

Vorig jaar, in juni 2020, blogden we al over de motie Wiersma in de Tweede Kamer. En eindelijk, na bijna een jaar is duidelijk dat we in 2019 niet voor niets met het Veilig CloudVaardig project zijn begonnen, omdat de twee meest gebruikte cloudplatformen die op in de Nederlandse scholen worden gebruikt van Microsoft en … Lees meer

Het Veilig CloudVaardig project in retrospect.

Hoe het begon Stefan Kooman (cloud specialist bij BIT) en Fred Hage (ICT-consultant bij de Rijksoverheid) hebben in oktober 2019 het initiatief genomen om een cloud gebaseerde omgeving (gebaseerd op o.a. Nextcloud en Moodle) voor het basisonderwijs in te richten en er subsidie bij het SIDN-fonds voor aan te vragen onder de naam Veilig CloudVaardig. … Lees meer

AP waarschuwt voor privacyrisico’s in het onderwijs

In de brieven roept de AP de ministers op om als stelselverantwoordelijken voor het onderwijs een pakket aan maatregelen te nemen, zodat onderwijsinstellingen in de praktijk kunnen zorgen voor veilig onderwijs. De AP is van mening dat de reactie op deze brief nog onvoldoende duidelijk maakt hoe de ministers hier concreet invulling aan gaan geven. … Lees meer

Archief Veilig CloudVaardig blogs op de CEDO-website

In de herfstvakantie van 2019 is het project Veilig CloudVaardig (VCV) gestart, met een subsidie-aanvraag bij het SIDN-fonds. De bedoeling was om in 2020 voor en samen met 5 tot 10 basisscholen een privacy-vriendelijke cloudomgeving te ontwikkelen en in te richten. Mede door de Coronacrisis die begin 2020 losbarstte konden er geen scholen worden gevonden … Lees meer