Begrippen

 • AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming. Nederlandse uitwerking van de GDPR.
 • BigTech Hele grote tech bedrijven met veel macht waar je moeilijk meer omheen kunt zoals GAFAM, zie ook https://en.wikipedia.org/wiki/Big_Tech.
 • DPIA Data Protection Impact Assessment. Formele procedure om systematisch databeschermingsrisico’s te analyseren, identificeren en minimaliseren. Een DPIA is vereist om te voldoen aan de GDPR.
 • GDPR General Data Protection Regulation. Wettelijke databescherming en privacy in de EU en EER (Europese Economische Ruimte).
 • FLOSS Overkoepelend verzamel begrip voor “Free and Opensource software”, zie ook opensource.
 • Opensource Software waarvan de broncode publiekelijk beschikbaar is onder een vrije licentie die de gebruiker het recht geeft om de software te gebruiken, te bestuderen, aan te passen en weer verder te distribueren. Dit heeft vele voordelen o.a. inzicht hoe de software werkt en welke data er precies verwerkt wordt. Zie ook wiki over opensource.  
 • Privacy-by-design Verdisconteren van databescherming gedurende het hele proces van in het hele ontwerp van informatiesystemen, producten en diensten.
 • Profiling Opbouwen van een digitaal profiel.
 • Publieke waarden Waarden in het algemeen belang, zoals privacy, soevereiniteit, transparantie, autonomie, toegankelijkheid, democratie en publiek domein.
 • Targeting Marketingstrategie waarbij aan specifieke gebruikers specifieke inhoud wordt getoond (bijv. bepaalde advertenties).
 • Vendor lock-in  een businessstrategie waarbij een leverancier een zo groot mogelijk afhankelijkheid probeert te creëren. Paar voorbeelden:
  • Je gebruikt een product van leverancier A en wil graag een soortgelijk product gebruiken van andere leverancier. Het is niet eenvoudig mogelijk om je data om te zetten naar het nieuwe product. Hiermee blijf je dus afhankelijk van je huidige leverancier.
  • Product A is onderdeel van een bundel met een hele verzameling aan diensten, hierdoor lijkt het overstappen naar een alternatief van een gespecialiseerde aanbieder altijd duurder.