Wat kun je zelf doen?


Leerlingen, studenten en ouders/verzorgers worden op de meeste scholen/universiteiten gedwongen om hun gegevens af te staan aan (Amerikaanse) Big Techbedrijven, omdat gebruik van deze diensten “noodzakelijk” is voor het onderwijs. Daardoor verliezen zij de controle over hun gegevens. Er is een aantal mogelijkheden om je er toch tegen te verweren:

  1. Geef je zorgen aan bij het bestuur, bij inspraakorganen als de MR of de OR en bij de de Functionaris Gegevensbescherming.
  2. Vraag na welke persoonsgegevens worden afgestaan en met welk doel. Vraag ook je eigen gegevens op.
  3. Klaag bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je denkt dat iets niet klopt met de AVG.
  4. Zet juridische stappen.

1. Iedere school of scholenkoepel heeft een Functionaris Gegevensbescherming. Aan diegene kun je je zorgen kenbaar maken. Ook als er niet direct iets mee wordt gedaan, draag je bij aan de bewustwording dat het huidige systeem niet deugt.

2. Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG; om precies te zijn artikel 12 en 15 eerste lid) heeft iedereen het recht om een overzicht op te vragen van wat er met persoonsgegevens gebeurt. Hiertoe kun je een schriftelijk verzoek indienen bij de school/universiteit en/of de bedrijven waar de school digitale diensten afneemt (bijvoorbeeld Basispoort, Junior Einstein, maar ook Google en Microsoft). Kijk hier voor een voorbeeldbrief. Mocht er om een kopie van je identiteitsbewijs worden gevraagd, ga dan na of dit echt noodzakelijk is. Zo ja, denk er dan aan om de kopie van het identiteitsbewijs veilig te maken. Zie hiervoor de website van de rijksoverheid.

3. Als scholen of bedrijven niet binnen een maand reageren op het schriftelijke verzoek om een overzicht van de opslag en verwerking van je gegevens, kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is natuurlijk zeker ook het geval als je erachter komt dat er gegevens gebruikt worden voor doeleinden waar ze niet voor bestemd zijn, of als je gegevens onvoldoende beschermd zijn.

4. Als je er met de school niet uitkomt en school een duidelijke overtreding heeft begaan, kun je ook overwegen juridische stappen te zetten. Tot op heden is ons nog niet bekend dat ouders dit gedaan hebben. Als je deze stap wilt zetten, neem dan altijd een advocaat in de arm. Ook kun je contact met ons opnemen.