AP waarschuwt voor privacyrisico’s in het onderwijs

In de brieven roept de AP de ministers op om als stelselverantwoordelijken voor het onderwijs een pakket aan maatregelen te nemen, zodat onderwijsinstellingen in de praktijk kunnen zorgen voor veilig onderwijs. De AP is van mening dat de reactie op deze brief nog onvoldoende duidelijk maakt hoe de ministers hier concreet invulling aan gaan geven. Het bericht en de publicaties zijn op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens te vinden via deze link.